Activekids to zajęcia ogólnorozwojowe wspierają i stymulują rozwój psychomotoryczny dzieci.

Ćwiczenia dużej i małej motoryki, równoważne, koordynacyjne to nasz plan 😉  Poziom trudności i intensywności zadań jest dostosowany do możliwości grupy, ale stopniowo też podnoszony tak, aby miał wpływ rozwojowy na uczestników. Zabawowa formuła zajęć jest dla nich atrakcyjna oraz sprzyja szybszej nauce i prawidłowemu rozwojowi. W rozwoju dziecka od samego początku, bardzo ważnym elementem jest wyrabianie wzorców prawidłowej postawy ciała, celem uniknięcia w przyszłości wad postawy.